onsdag 23 februari 2011

Folkupproren bredder ut sig i MellanösternNär folket i Libyen demonstrerar mot Khadaffi, är Irans envåldshärskare Ahmadinejad för yttrandefrihet, han säger till Khadaffi; låt folket tala, vara fria, bestämma sig för att uttrycka sin åsikt. Diktartorn i Iran spelar pajas, en hycklare som förbluffar bara sig själv och de intelligensbefriade mullorna i Iran.
Protesterna i Iran mötts med våld, civila och studenter blir torterade, skjutna till döds, tusentals sitter inspärrade hos säkerhetsstyrkor, flesta av frihetskamper blir avrättade utan rättegångar, och livstidsfängelse är en vanlig påföljd för många.
Ahmadinejad satt oppositionsledare i husarrest, stängde av internet, tillåter inte TV satellitkanaler i landet, och inga journalister får bevaka fritt skeenden i landet.
Det är inget tvivel om att världen bevittnar omdaningar av historia i Mellanöstern och Nordafrika, att folk kan resa sig mot sina tyranner och störta de, är ett faktum båda i Tunisien och i Egypten, och fler länder i området lär följer efter, frågan är inte om dessa diktatorer faller utan när och hur fort trillar de från sina egna maktstolar.
Folkliga missnöjet i Mellanöstern blir allt större och bredder ut sig, möjligen länder som Iran, Sudan, Syrien, och Saudiarabien står på tur. Tyranner kan inte fly verkligheten, en verklighet som kommit ifatt de.
Målet för folkupproren är att bli av med deras despoter och inrätta anständiga demokratiska styren. Att få till stånd moderna grundlager, bort ifrån sharialager och invecklade stam/ klan tänkande. Grundlager som respekterar mänskliga rättigheter och alla människor likavärde.
Till alla despoter runt om i världen vill jag säga; om du känner dig dum och omdömeslös? det är inte kört än. Du kan få hjälp hos en psykolog/psykiatriker, helt enkelt att gå i terapi. Om du lyssnar snällt! kan du bli mänskligare.
Ameer Sachet(s)socialdemokrat Örebro

söndag 20 februari 2011

Socialdemokraterna måste våga välja den öppna processen.


Hellre att jag som socialdemokrat kritiserar och ger min syn på valberedningens process i valet av en ny partiledare än att läsa medias kommentarer dagligen som förlöjligar och minskar partiets dignitet som regeringsbärande alternativ till Alliansregeringen.
Händelseförloppet är en segsliten och utdragen kraftmätning mellan olika tilltänkta kandidater.
Vem än det blir och när kongressen enhälligt väljer den nya partiledaren, kommer flertalet av partimedlemmarna att inte känna igen sig i den märkliga processen, yttringar av missnöje och otillfredsställelse kommer åter att fylla debattsidorna innan smekmånaden är över för den nya partiledaren. Media gnuggar händerna för att förmedla minsta antydan till skandal.
Det är troligt att vi socialdemokrater få höra att fel person vann. I likhet med melodifestivalen, vem än segraren är, blir kommentaren dagen efter att ”fel låt vann”. Sannolikt får vi höra att den som valdes till partiledare var sista alternativet.
Det är förvånande att det största partiet i Sverige inte förmår vara öppet så att fler kandidater kan träda fram och deklarerar att de vill leda partiet.
De märkliga turerna i valet av en ny partiledare för socialdemokraterna är ett gammalmodigt förfaringssätt. Skeendet liknar mer hur man väljer en klanledare i ett primitivt samhälle än valet av en ledare för ett modern arbetarrörelseparti. En utveckling som leder till att socialdemokraternas identitet blir mer diffus.
Diskussionerna bakom stängda dörrar bidrar inte till den livsviktiga process som är nödvändig för partiets fortlevnad. Partiledningen och valberedningen är ytterst ansvariga, deras arbetssätt medverkar till en seminering av de förlegade traditionerna och bromsar de rop på förändring och förnyelse i partiet.
Socialdemokratin måste ha en strategi för att ta fram en ny generation ledare av båda könen som kan, vill, och har förmåga att vinna val, leda partiet och regera landet 2014. De ska utgöra en motvikt till den borgerliga alliansen i alla politiska sammanhang och skeende.
Vi har inte råd att sitta i terapi under halva mandatperioden.
Vill vi återerövra Rosenbad, krävs det att vi återvinna förtroendet som ett regeringsdugligt alternativ.
Ameer Sachet(s) socialdemokrat Örebro

Demokratin kräver omval i Örebro kommunDen förvirring som uppstod i samband med valet i Örebro kommun 2010 är till ända.
Valprövningsnämnden har gett besked om att det blir omval i nordöstra valkretsen i kommunen.
Turerna kring valresultatet gav örebropolitiker huvudbry, först fick socialdemokraterna 27 mandat. Tillsammans med vänsterpartiets 4 mandat blev vi större än koalitionen med 30 mandat. Koalitionen består av de fyra borgerliga partierna plus Miljöpartiet. Efter en dag kom beskedet att koalitionen fick 31 mandat mot 30 för (S+V). Två dagar senare kom ett nytt besked, att S återtagit det 27;de mandatet, vilket gör att (S+V) med 31 mandat blir det största blocket i kommunfullmäktige.
I praktiken har inget av de politiska blocken absolut majoritet. Det finns ytterligare ett parti, sverigedemokraterna med fyra mandat. De har därmed en vågmästarroll i fullmäktige.
Det är en utmaning för oss politiker att återigen mobilisera all kraft inför ett val. Att övertyga väljarna i valkretsen att gå och rösta.
Kommunen behöver en politisk ledning som kan styra kommunen och tillgodose medborgarnas grundläggande behov och intressen. En stark politisk ledning som hörsammar och utvecklar välfärden och skapar förutsättningar för nya jobb.
Kommunmedborgarnas åsikter och idéer måste utgöra grunden för det politiska arbetet i kommunen. Det krävs en stabil politisk majoritet som ger medborgarna möjlighet till insyn och påverkan vad gäller beslut som tas de kommande åren.
Socialdemokraterna står för en ideologi som ska ge unga människor möjlighet att ta och utveckla ett samhällsansvar. Äldre ska garanteras trygghet och god levnadsstandard.
Strax efter valet 2010 inledde vi samtal med andra partier för att förhindra sverigedemokraternas inflytande under mandatperioden. Vi är fast beslutna att inte vara beroende av sverigedemokraterna. Vi är beredda att samarbeta med flera partier för att skapa en total majoritet i fullmäktige .
Det är centralt för oss att förhindra sverigedemokraterna till något samhällsinflytande. Det ända sättet att åstadkomma detta är att bilda total majoritet över blockgränsen.
Jag vill uppmana alla röstberättigade i den nordöstra valkresten att använda sig av den medborgliga rättigheten att rösta. Din röst på socialdemokraterna kan bidra till att skapa ett majoritetstyre som gagnar kommunen och dess invånare. Omvalet handlar om 17 mandat av totalt 65.
Det är viktigt att ta omvalet på allvar för att förhindra ett politiskt vakuum i kommunen. Politik gör skillnad, din röst är viktig för demokratin.
Ameer Sachet(s) socialdemokrat Örebro.

lördag 12 februari 2011

Arabiska halvön blir kyrkogård för despoter


Otrygga personer kan inte dela med sig makt. I den kategorin placeras alla tyranner i Mellanöstern. Arabländernas diktatorer faller som käglor och arabiska halvön har blivit en kyrkogård för före detta tyranner. En växande marknad som sköts och styrs av monarker i området.
Saudiarabien tog emot Tunisiens diktator Bin Ali, och nu välkomnar Förenade Arabemiraten Egyptens envåldshärskare Mubarak. När despoterna drivs ut från sina hemländer, tar de med sig folkets tillgångar, en förmögenhet i miljardklassen.
Shariaregimer tar emot de nya miljardärerna med öppna armar. Här råder super kapitalismen med möjligheten till stora investeringar.
Mänskliga rättigheter existerar inte. Medborgarna blir halshuggna vid minsta avvikelse mot den s.k. religiösa moralen. En beprövad metod för att kuva folket till tystnad.
I dessa länder är utländskt slavarbete mer regel än undantag,kvinnliga hembiträden blir sexuellt utnyttjade och våldtas. Ordning och reda. Allt sker i Sharialagarnas namn.
Medan den politiska omvandlingen pågår i Tunisien och Egypten, fnyser regimen i Iran och uppmanar folket i dessa länder att inrätta en tyrannisk Islamisk regim i stil med den som finns i Teheran. Budskapet från mullorna i Iran är idiotiskt.
Den stolliga iraniska regimen har verkligen missat poängen varför folken i Tunisien och Egypten revolterar. Ungdomarna ropar på frihet, jämställdhet, mänskliga rättigheter och demokrati inte på ytterliga en ny diktator med s.k. Sharialagar.
Tyranner som inte tillåter fria media och öppen kommunikation bland folket är fega. De är rädda för det fria ordet, och de är medvetna om att det fria ordet innebär den politiska döden för dem.
Demokratirörelsen växer i Mellanöstern. Fler är på väg att möta samma öde som Egyptens Mubarak och Tunisiens Bin Ali. En psykologisk barriär brotten. Lavinen är i rullning. Vem som står på tur, är det ingen som vet idag.
Oavsett vad de heter och vilka kläder de bär, tillhör diktatorer samma sjuka släkte. De fördärvar sitt eget folk. De är professionella på att strypa medborgliga rättigheter och demoralisera all opposition i sina länder.
De är ute efter att behålla makten till varje bris som helst. Ingenting annat duger än den totala makten.
Somliga försöker vara kreativa, genom att hävda släktskap med profeten Muhammed. De tror att deras status kan höjas hos folket. Är man en despot, blir man inte bättre än så, vem man än släkt med.
Nu gäller det för västvärlden (EU och USA) att stödja den demokratiska utvecklingen i Mellanöstern, sluta sälja vapen åt tyranner, och börja ställa krav. Respekt för mänskliga rättigheter och fria media är grunden för en fungerande solidarisk och fredlig värld.
Tärningen är kastad, En ny epok har inlett i Mellanöstern. Ingen kan stoppa folkets kamp för demokrati och rättvisa. År 2011 kan bli epilogen för fler tyranner i Mellanöstern. Deras kyrkogård blir Arabiska halvön. Det gäller att försäkra sig om en schyst plats där.
Ameer Sachet(s) socialdemokrat Örebro

fredag 11 februari 2011

Vem ska bli (S) partiledare?


Det är uppseendeväckande att mitt parti med cirka 100 000 medlemmar inte kan utse en ny partiledare på ett bättre sätt. Ansvaret faller ytterst på partiledningen och valberedning.
Denna ledning har avslagit förslag om förnyelse i framtagande av en ny partiledare i samband med det senaste partiförtroenderådet i december 2010.
Det hjälper inte att partiets lokalorganisationer arrangerar träffar för partimedlemmar, för att diskutera vilka namn som kan vara aktuella för partiledarskapet. Formellt är det så att partidistriktens styrelser har rätt att nominera och lämna synpunkter.
Tänk tanken att du vaknar på morgonen och tittar på TV. Där sitter två socialdemokrater som öppet kandiderar och vill leda paritet. De blir tillfrågade om varför de vill leda partiet, vilken politik de vill föra och vilka visioner de bär med sig för att vitalisera och förnya partiet.
Tyvärr existera denna tanke knappast hos partiledningen idag. Varför är ledningen inte villig att låta den öppna debatten råda mellan olika kandidater? Varför får inte partimedlemmarna en direkt bild av vem som ska leda partiet de kommande åren?
Spekulationer duggar tätt . Samtidigt som partimedlemmarna hålls ovetande om det som sker bakom kulisserna, förs gång på gång fram namn på tilltänkta kandidater i massmedia.
Den information som media har tillgång till är den som man kan misstänka läcks från nyckelpersoner i partiledningen.
Detta arbete som borde ske internt, tills valberedningen enas om ett namn, är en sanning med modifikation.
En process som styrs av media och inte av partimedlemmarna är långtifrån önskevärd i ett arbetarerörelseparti. Vi har ett viktigt politisktarbete, Det är dags att på allvar börja förnyelsearbetet på alla nivåer inom socialdemokratin.

onsdag 9 februari 2011

Det socialdemokratiska partiet måste förnyas


Socialdemokraterna rustar till extrakongress för att välja en ny partiledare. Vår interna process är en viktig del i arbetet för att välja våra ledare på olika nivåer och då inte minst valet av partiledare. Partiets förnyelse måste stå i centrum.
Jag anser att detta invecklade sätt, som man inom partiet kallar tradition, är förkastligt. Om någon träder fram och säger att han/hon vill leda partiet, så ifrågasätts den och kommer sannolikt inte att tillfrågas av valberedningen. Partiet följer en märklig och förlegad sedvänja.
De som tillhör valberedningen, verkställande utskottet eller har en position i partidistrikten får diskutera och ta fram namn, utan insyn eller möjlighet till påverkan från partimedlemmarna. Med tanke på att det inte finns officiella kandidater, går det inte att genomföra en rådgivande omröstning. Inte heller tillåter traditionen att mer än en kandidat förs fram.
Hela processen är invecklad. När valberedningen har enat sig om ett namn, läggs förslaget med motivation till partikongressen. Ombuden har ett namn att ta ställning till. Därför blir omröstningen enhällig.
Bekymret med en sådan process är att partiets medlemmar inte vet mycket om den nya ledaren, vilka hjärtfrågor och vilken politik han eller hon vill driva de kommande åren.Valberedningens arbete sker uteslutande bakom stängda dörrar, vilket gör att majoriteten i partiet inte kan påverka skeendet i ett viktigt ögonblick som val av en ny partiledare.
Först när valet genomförts ska den nya partiledaren redovisa sina politiska visioner, prioriteringar och ambitioner och hur partiet ska ledas fortsättningsvis.
Massmedias spekulationer är en följd av den otydlighet, som partiet visar i sitt sätt att ta fram ny partiledare.
Det finns ett behov av förnyelse, förändring och föryngring i partiledningen, men detta måste ske öppet. Den eller de som vill inta plats i partiets ledning ska göra det med öppet mandat från medlemmarna.
Socialdemokratin utvecklas och mår bra av öppna direkta debatter. Den öppna politiska dialogen mellan olika kandidater är avgörande, där politiska sakfrågor och principer utkristalliseras och skapar ett friskt och vitalt parti. Partimedlemmarnas engagemang i det politiska händelseförloppet lägger grunden till ett levandeparti.
Under lång tid har socialdemokratin varit bärare av de tidlösa idéerna solidaritet, jämlikhet och jämställdhet. Arbetarerörelsen har väckt hopp om att alla människor i landet ska få det bättre.
Vi måste ha en konstruktiv kritisk ande inom partiet som går i förnyelsens tecken.
Risken är stor att bristen på visioner tvingar fram lösningar som inte grundade i partiets ideologi. Alla partimedlemmar ska vara bärare av partiets förnyelse och aktivt deltar i den process som anpassar partiet till omvärlden.
Socialdemokratin måste fortsätta vara en levande politiskkraft i det svenska samhället, partiet måste bidra till att driva det samhällsbygge som gynnar alla grupper och som har gjort Sverige till ett social föregångland
Vi ska påverka samhällsutveckling utifrån våra grundvärderingar. Det är endast inom det socialdemokratiska partiet som den politiska utveckling kan ske och där den idégrund som arbetarerörelsen har kämpat för i mer än 100 år blir verklighet.
Ameer Sachet(S) socialdemokrat Örebro

lördag 5 februari 2011

EU måste agera trovärdig i världspolitiken


Lady Ashton som är högsta utrikespolitisk ämbetet i EU, var otydlig i sitt uttalande om krisen i Egypten. Är EU för de demokratiska krafterna som demonstrerar i Egypten, som vill ha fria val och rättvisa? I EU:s uttalande kan vi inte antyda att EU har en tydlig linje om denna fråga, en svaghet som kan skapa bekymmer och problem för oss alla i EU inte minst trovärdighet som en tung aktör i världspolitiken.
EU med sina 27 medlemsländer och med sina 500 miljoner medborgare är tama inför de förändringar som sker i närområden nämligen Mellanöstern.
Har EU drabbat av likgiltighetssyndromet, eller vill EU gömma sig bakom USA som ända super makt i världen, så att vi i Europa slipper ha direkt ansvar om det som sker i Mellanösten. Medan USA:s administration agerar och uttalar sig om kriser som inträffar i omvärlden, står vi här i EU paralyserade och saknar förmåga att agera med enat röst, vem ska uttala sig i EU:s namn och vad ska sägas är alltid en dispyt som sysselsätta hundratals tjänstemän och politiker, när man har enat om någonting blir svaret urvattnat så att ingen blir imponerad eller förvånad om vad EU har sagt, med andra ord signalen eller svaren som EU sänder till omvärlden blir tomma och ihåliga, låt gå linje eller vänta och se linje är inte det som förväntas av en stor politiskaktör i världen.
Medan demokratiprotesterna fortsätter i Egypten, fortsätter vi i EU försvarar vissa avtal som exempel kan nämnas fiskeavtalet med Marocko, fiskeföretagen fiskar inte i Marockosvatten, de gör det utanför Väst Saharaskust, Väst Sahara som ockuperas av Marocko, Marocko som vägrar acceptera FN:s rekommendation om folkomröstning för Västsahariers självständighet. Förresten Marocko styrs också av en diktatorisk regim, kungen har hela makten på livstid.
Det är dags att EU inta tydlig linje i världspolitiken, dags att EU:s röst ska vara bärkraftigt för demokrati rörelsen i världen